Szkolenie umiejętności bezpiecznej jazdy odbywa się na zamkniętym terenie przeznaczonym do tego typu szkoleń.
Program obejmuje początkową weryfikację umiejętności kursanta oraz przeprowadzenie szkolenia w sześciu modułach:

1. Omówienie pozycji za kierownicą, umocowania luźnych przedmiotów, umocowania fotelików dla dzieci.
2. Pokaz hamowania – ostatni moduł, w którym kursanci są jeszcze obserwatorami. Ta część szkolenia ma pokazać różnice w odległości hamowania w zależności od różnych prędkości.
3. Hamowanie awaryjne – podczas tego jak i wszystkich kolejnych modułów kursanci ćwiczą zdobytą wiedzę w praktyce, podczas tego modułu uczestnicy uczą się poprawnego hamowania w sytuacji natychmiastowej potrzeby zatrzymania auta.
4. Tor jazdy, praca rąk na kierownicy – moduł pokazujący zależności między poprawnym torem jazdy, a ryzykiem utraty kontroli nad samochodem.
5. Hamowanie awaryjne w zakręcie – moduł, podczas którego kursant wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte w poprzednich modułach i uczy się je łączyć.
6. Ominięcie przeszkody – nauka omijania przeszkody, pojawiającej się niespodziewanie na drodze.