Rozpoznanie potrzeb, możliwości i predyspozycji, wytyczenie odpowiedniej drogi rozwoju, szkolenia i wdrożenia oraz stałe wsparcie.